#
#

Thước kết hợp dao trượt cắt giấy Morn Sun, kèm 5 loại lưỡi cắt

THƯƠNG HIỆU: Sizzix   

Dao trượt di động Morn Sun độc đáo bởi vì đã kết hợp dao trượt vào thước đo, cho phép bạn đo và cắt theo bất cứ phương nào, và tại bất cứ vị trí nào của giấy.

Chi tiết sản phẩm   Xem video
Thông tin

BỘ DAO TRƯỢT KÈM 5 LOẠI LƯỠI DAO

• Dao trượt di động Morn Sun rất độc đáo bởi vì đã kết hợp dao trượt vào thước đo, mang tới sự tiện dụng khi bạn làm thủ công. Khác với Dao cắt dạng trượt, dao trượt di động cho phép bạn vừa đo rồi cắt theo bất cứ phương nào, và tại bất cứ vị trí nào của giấy.
• Sử dụng được nhiều kiểu lưỡi cắt khác nhau.

BỘ 5 LƯỠI DAO CẮT

• Dao cắt dùng chung với bộ Thước kết hợp dao trượt cắt giấy Morn Sun.
• Có nhiều kiểu đường cắt đáp ứng nhu cầu cắt, gấp giấy hoặc tạo biên cắt trang trí cho giấy.

Quy cách

BỘ DAO TRƯỢT KÈM 5 LOẠI LƯỠI DAO

• Kèm theo bộ là 5 kiểu lưỡi dao cắt khác nhau
• Made in Taiwan

BỘ 5 LƯỠI DAO CẮT

• Bộ 5 lưỡi dao cắt và 5 spare fasteners (cục nhựa chặn lưỡi dao).
• Made in Taiwan

 

IMAGE ITEM NAME SIZE PRICE STATUS QTY
Set dao cắt T3040001-S5 Set dao cắt 299.000 Hết hàng Hết hàng
Bộ 5 lưỡi dao cắt T3040002-S5 Bộ 5 lưỡi dao cắt 199.000 Hết hàng Hết hàng
Set dao cắt
ITEM: T3040001-S5
NAME: Set dao cắt
SIZE:
STATUS: Hết hàng
PRICE: 299.000
Hết hàng
Bộ 5 lưỡi dao cắt
ITEM: T3040002-S5
NAME: Bộ 5 lưỡi dao cắt
SIZE:
STATUS: Hết hàng
PRICE: 199.000
Hết hàng